Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel om een conceptraadsbesluit te wijzigen. Raadsleden kunnen deze tijdens een vergadering indienen. In dit overzicht staan alle amendementen. Het is gebruikelijk dat raadsleden van één of meer politieke partijen uit de raad gezamenlijk een amendement indienen.

Wilt u weten welke besluiten het college van burgemeester en wethouders heeft genomen? De genomen besluiten vindt u in het overzicht B&W besluiten. In het overzicht staan ook besluitenlijsten. Hierin staan de genomen besluiten in één overzicht.

Wilt u weten welke besluiten de gemeenteraad heeft genomen? De besluiten van de gemeenteraad vindt u in het overzicht Besluitenlijst raad. In het overzicht staan ook besluitenlijsten. In een besluitenlijst staan de genomen besluiten van één vergadering.

In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen en deze mondeling toelichten. Bekijk in dit overzicht welke moties er zijn ingediend.

Dit overzicht toont de schriftelijke raadsvragen. Dit zijn vragen die door raadsleden en raadsvolgers worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In dit overzicht vindt u alle gestelde en/of beantwoordde raadsvragen.