Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

november 2021

9
Raadsvergadering (Raadszaal)
dinsdag 9 november 2021
13:00 - 00:00

De Algemene Beschouwingen zijn op 6 juli jl. gehouden.
Tijdens de 1e termijn kan door de fracties direct worden gereageerd op de voorstellen van het college m.b.t. Programmabegroting 2022 (inclusief indiening amendementen en moties).
De in de agenda genoemde tijden zijn streeftijden.
De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Bijwonen van deze vergadering door publiek in het gemeentehuis is beperkt mogelijk.
De voorzitter van de gemeenteraad,
Carol van Eert.

23
Raadsvergadering (MS Teams)
dinsdag 23 november 2021
19:30 - 00:00

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.