Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Verslag voorbereidende vergadering 11 juni 2024, sessie 2 Besluitenlijsten en verslagen Vandaag
Wethouder Hofstede zegt toe dat zij schriftelijk terug zal komen op de vraag van de heer Verhoeven welke specifieke besluiten van de GMR zich voor zouden kunnen doen waarvoor een zienswijze van de raad zal worden gevraagd. Toezeggingen Vandaag
Jaarrapportage Handhaving kinderopvang 2023 B&W besluiten Gisteren
Startdocument Planuitwerkingsfase Rivierklimaatpark IJsselpoort B&W besluiten Gisteren
Raadsvoorstel verordening tot wijziging financiële verordening 2024 B&W besluiten Gisteren
S24/74 Solide Kadernota 2025 Raadsvragen Gisteren
Wethouder Klomberg zegt toe om de raad in het eerste kwartaal van 2024 te informeren over de stand van zaken m.b.t. de professionalisering van de organisatie waar het gaat om zaken als fasering, invulling en knelpunten. Toezeggingen Gisteren
Wethouder Hofman zegt, naar aanleiding van een vraag van de heer Roumen, toe om met McDonalds in gesprek te gaan over de motivatie om juist op deze plek dit type restaurant te willen ontwikkelen en de zorgen die hierover leven bij het college en de inwoners. Daarbij zal tevens worden meegenomen de vraag hoe de eventueel te verwachten overlast kan worden voorkomen indien de vergunning wordt verleend. Toezeggingen Gisteren
Ledenbrief - Begrotingsadvies 2025-2028 deel 2 Ingekomen brieven Eergisteren
Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en commissies Ingekomen brieven Eergisteren