Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

 3. 2.a
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (5), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  1. de jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening) met een tekort van € 1.549.000,00, vast te stellen;

  2. van het rekeningresultaat € 75.000,00 te reserveren voor uit te voeren onderhoud aan Openluchttheater De Pinkenberg;

  3. het rekeningresultaat en de reservering voor onderhoud De Pinkenberg, tezamen € 1.624.000, te onttrekken aan de algemene reserve;

  4. de aanbevelingen van de werkgroep jaarrekening over te nemen en de voortgang ervan periodiek te bespreken in de financiële commissie.

  Amendementen

  Titel
  Jaarstukken 2023

  Moties

  Titel
  Motie van treurnis

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Jaarstukken 2023 (24.49)
 5. 3.a

  Moties

  Titel
  Hang hem in de wind
 6. 3.b
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 7. 4

  In de raadsvergadering zal de voorzitter aan de raad voorstellen om dit agendapunt te verplaatsen naar de reguliere raadsvergadering van september 2024.

 8. 5
  Sluiting