Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 30 januari 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2.a

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag 'Hondenbelasting - Duidelijk inzicht voor een eerlijke keuze'
 3. 2.b

  Moties

  Titel
  Motie vreemd 'Toegankelijkheid en veiligheid bij station Dieren'
 4. 3
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 5. 3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (2), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  het raadscommunicatieplan van de gemeenteraad Rheden voor de periode 2024-2026 vast te stellen.

 6. 4

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

 7. 5

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

  Besluit

  V.k.a.

 8. 6

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

 9. 6.d

 10. 6.i

 11. 6.j

 12. 6.m

 13. 6.n

 14. 6.p

 15. 6.q

 16. 6.s

 17. 7
  Sluiting