Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oriënterende vergaderingen / RTG

dinsdag 18 mei 2021

19:30 - 22:30

Locatie
DIGITAAL via Teams
Voorzitter
R. Koekkoek

Agendapunten

We hebben steeds meer te maken met weerextremen zoals hitte, droogte en wateroverlast. De weersextremen komen vaker voor door klimaatverandering. Om bestand te zijn tegen deze weersextremen voert de gemeente Rheden een actief adaptatiebeleid om een klimaatrobuuste en toekomstbestendige leefomgeving te creëren. De presentatie omvat een terugblik, de huidige stand van zaken en een doorkijk op het vlak van klimaatadaptatie.

De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten dat de krachten bundelt om het welzijn en de welstand in de regio een impuls te geven. Dat is vorig jaar vastgelegd in het visiedocument “Groene Metropoolregio”. Die visie is nu vertaald naar een concept strategische agenda met een vijftal regionale kernprogramma’s te weten; de Groene Groeiregio, de Verbonden Regio, de Circulaire Regio, de Ontspannen Regio, de Productieve Regio. Per programma zijn speerpunten gedefinieerd en uitgewerkt in opgaves. De raad van Rheden wordt uitgenodigd om zijn reactie te geven op dit concept programma. In het najaar zal de raad besluiten aan welke van de 5 opgaven hij actief gaat deelnemen.