Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering sessie 2

dinsdag 12 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Commissiekamer 2&3, stadhuis Arnhem

Voorzitter
Cyril Weijers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2
  Rondvraag
 3. 3
  Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 4. 4

  Voorgesteld besluit

  - de volgende staatnamen toe te kennen aan nieuw aan te leggen straten op het terrein vallende onder het bestemmingsplan `Velp Zuid, locatie IIssel District’, conform bijgevoegde situatietekening:
  · Zuster Vuurensstraat,
  · Zuster Kwerreveldstraat,
  · Zuster Harteveltstraat,
  · Dokter Scherpenhuysenstraat,
  · Dokter Pantekoekstraat,
  · Dr. Aletta Jacobsstraat
  · Zuster van Zwolstraat


  - Voornoemd besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S24/29 Naamgeving nieuw aan te leggen straten op het terrein vallende onder het bestemmingsplan `Velp Zuid, locatie IJssel District’ te Velp. (24.07)
 5. 5

  Voorgesteld besluit

  · de afhandeling van verzoekschriften met ingang van 1 januari 2025 op te dragen aan een lokale Ombudsman;
  · het college op te dragen de keuze voor een lokale Ombudsman uit te werken en af te stemmen met de gemeenten Doesburg en Rozendaal.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S24/35 Heroverwegen onafhankelijke Ombudsvoorziening (24.08)
  S24/36 Heroverwegen onafhankelijke Ombudsvoorziening (24.08)
 6. 6

 7. 7

  Voorgesteld besluit

  Voor het verantwoordingsjaar 2024 vast te stellen:
  Normenkader rechtmatigheid voor verantwoording en controle van boekjaar 2024.

 8. 8

  Voorgesteld besluit

  · De kosten van het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten voor 2 projecten en de ambtelijke inzet in 2023 vast te stellen op € 51.061,00 (excl. BTW).
  · In te stemmen met het indienen van een suppletieverzoek uit het gemeentefonds, ter hoogte van € 34.721,48 (= 68% van € 51.061,00), bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 9. 9
  Sluiting