Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Aanbevelingen Rekenkamer

Participatienota

ID
8
Titel
Participatienota
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (5. Onderzoek rekenkamercommissie ‘Samen werken voor Rheden’ (23.64))
dinsdag 31 oktober 19:30 tot 22:30
Raadzaal, Stadhuis Arnhem
Aanbeveling
Besteed in de participatienota, of in aanvulling hierop, aandacht aan: - Zowel het fysieke domein als het sociale domein; - Hoe wordt geanticipeerd op het wetsvoorstel Wet versterking participatie op decentraal niveau; - Wat dit vraagt van de ambtelijke organisatie en hoe deze hierin wordt gefaciliteerd.
Portefeuillehouder
Ronald ter Hoeven
Deadline
30-1-2024
Manager
Medewerker
Gericht aan
  • College
Stand van zaken
Besloten is deze aanbeveling niet nader vorm te geven. Er wordt gewerkt aan een participatiebeleid waarmee we een instrument tot onze beschikking hebben om participatief te werken. Hoeveel capaciteit het gebruik van dit instrument vraagt dient per voorstel te worden opgenomen. In het proces om te komen tot een participatiebeleid is hier voldoende aandacht voor.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
23-4-2024
Bijlage(s)