Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Aanbevelingen Rekenkamer

Organiseer een pilot Mondeling vragen stellen

ID
11
Titel
Organiseer een pilot Mondeling vragen stellen
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (5. Onderzoek rekenkamercommissie ‘Samen werken voor Rheden’ (23.64))
dinsdag 31 oktober 19:30 tot 22:30
Raadzaal, Stadhuis Arnhem
Aanbeveling
Start na het zomerreces met een pilot Mondeling vragen stellen met een looptijd van in eerst instantie een half jaar. Maak het gedurende die periode mogelijk voor raadsleden en raadsvolgers, via de leden van het directieteam, om ambtenaren rechtstreeks per telefoon te benaderen met vragen die van technische aard zijn. Medewerkers informeren de portefeuillehouders over de gestelde vragen. Organiseer na een half jaar een evaluatie, bijvoorbeeld in de Technische Agenda Commissie (TAC), waarbij aandacht wordt besteed aan: - De ervaringen van gemeenteraad en ambtelijke organisatie; - De ontwikkeling van het aantal en de kwaliteit van schriftelijke vragen en antwoorden in deze periode; - De vraag of voortzetting van deze werkwijze gewenst is; en zo ja onder welke condities.
Portefeuillehouder
Deadline
Manager
Medewerker
  • Kolk, Marloes van de
Gericht aan
  • Raad
Stand van zaken
Voorgesteld wordt hiermee aan de slag te gaan door twee opties mogelijk te maken. Raadsleden en – volgers kunnen bellen naar de griffie, dan ontvang je het nummer van de behandeld ambtenaar. Daarnaast worden mondeling vragenuurtjes ingesteld met portefeuillehouders en ambtenaren voorafgaand aan vergadering.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)