Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Aanbevelingen Rekenkamer

Blijf inzetten op het verkleinen van de afstand tot de inwoner

ID
9
Titel
Blijf inzetten op het verkleinen van de afstand tot de inwoner
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (5. Onderzoek rekenkamercommissie ‘Samen werken voor Rheden’ (23.64))
dinsdag 31 oktober 19:30 tot 22:30
Raadzaal, Stadhuis Arnhem
Aanbeveling
Informeer uzelf als ambtelijke organisatie over wat er speelt in de samenleving op de diverse beleidsterreinen; - Betrek inwoners en andere stakeholders bij de totstandkoming van beleid en de evaluatie ervan en communiceer als ambtelijke organisatie over wat wel/niet wordt gedaan met de inbreng van inwoners; - Heb daarbij oog voor diversiteit; probeer ook in gesprek te komen met mensen die niet zelf de vinger opsteken.
Portefeuillehouder
Deadline
1-9-2024
Manager
  • Bart Drewes
Medewerker
Gericht aan
  • Organisatie
Stand van zaken
Besloten is deze aanbeveling niet nader vorm te geven. Van medewerkers wordt verwacht dat zij weten wat er speelt in de samenleving en in het proces om te komen tot een participatiebeleid is hier voldoende aandacht voor.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
23-4-2024