Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering sessie 1

dinsdag 12 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
Marleen Noorland

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

 3. 3
  Rondvraag
 4. 4
  Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 5. 5

  Voorgesteld besluit

  - de visie “Recreatie & toerisme gemeente Rheden; Van leefbaarheid tot bloeiende vrijetijdssector” vast te stellen.
  - de strategische uitgangspunten op te nemen in de, in ontwikkeling zijnde, Omgevingsvisie Rheden.
  - in te stemmen met het meenemen van de extra budgetvraag bij de integrale besluitvorming van de kadernota 2025 e.v.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S24/38 Visie Recreatie & toerisme; van leefbaarheid tot bloeiende vrijetijdssector" (24.09)

  Toezeggingen

  Titel
  Portefeuillehouder Ter Hoeven gaat de tabel/tekst op pagina 34 herzien waar het gaat om betaald parkeren waaronder ook de termijn.
  Portefeuillehouder Ter Hoeven komt schriftelijk terug op de leefstijlen (bijlage 3) zoals de "verbindingszoekers", waar dat vandaan komt en wat de onderbouwing is van deze keuze.
  Portefeuillehouder Ter Hoeven komt schriftelijk terug op handhaving daar waar terreineigenaren niet wil dat toeristen het gebied betreden en de gemeente geen rol heeft.
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. aan te geven dat gebruik is gemaakt van de ondergrond met bestandsnaam o_NL.IMRO.0275.BPLG59-VA01.dgn;
  2. in de regels onder bestemmingsomschrijving ‘Agrarisch met waarden – natuur en landschap’, in artikel 3.1.c. en artikel 3.5a.7. de term “hemelwaterinfiltratievoorzieningen” te veranderen in “hemelwaterinfiltratie- en hemelwaterbergingsvoorzieningen”;  3. met inachtneming van het hiervoor gestelde langs elektronische weg en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 24-26 Rheden’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPLG59-VA01;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen;

 7. 7

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de Startnotitie Bouwsteen Mobiliteit.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S24/34 Startnotitie Bouwsteen Mobiliteit (24.06)

  Toezeggingen

  Titel
  Portefeuillehouder Hofstede komt schriftelijk terug op de laadinfrastructuur voor auto's van de energievisie en/of daar samenhang is met de startnotitie en hoe realistisch dat is in de tijd.
 8. 8

 9. 9
  Sluiting