Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oriënterende vergadering sessie 1

dinsdag 16 januari 2024

20:45 - 22:00
Locatie

Avegoor, Ellecom

Voorzitter
Thomas Eskes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  Raadsspreekuur
 3. 3

  De fractie van de VVD wil dit onderwerp graag in een oriënterende vergadering behandelen omdat niet duidelijk is wat de koppeling is met de Omgevingswet, het tijdschema van de gemeente en de stapeling van eisen en ruimte voor eigen beleid. De fractie is benieuwd hoe we de versnelling moeten zien met dit programma; beschikbare locaties zijn de grootste hindernis.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S24/24 Programma Conceptueel Circulair Bouwen

  Toezeggingen

  Titel
  De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Koekkoek of het nuttig is om tijd in overleggen van een werkgroep te stoppen over circulair bouwen terwijl bouwlocaties binnen de gemeente hiervoor ontbreken.
  Wethouder Hofstede zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Kooijmans over de financiële onderbouwing van het uurtarief zoals dit omschreven is onder punt F Projectbegroting in het document Format Regiodeal – Toekomstbestendig Bouwen
 4. 4

  De fractie van GPRB wil dit onderwerp graag in een oriënterende vergadering behandelen om te kijken hoe en wat het college hiermee gaat doen. Ook de fractie van Fractie GroenLinks heeft nog enkele vragen over hoe nog meer plekken kunnen worden gevonden voor mensen die dit nodig hebben.

 5. 5
  Sluiting