Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Financiële commissie

donderdag 2 juni 2022

19:30 - 21:30

Locatie
Avegoor, Ellecom
Voorzitter
Martinique Visser

Uitzending

Agendapunten

Bij dit agendapunt wordt de commissie in haar nieuwe samenstelling geïnformeerd over het doel en de werkwijze van de commissie.

Deze commissie is in juli 2020 ingesteld als een tijdelijke commissie met als doel de ontwikkeling van de gemeentefinanciën te monitoren zodat de raad optimaal grip krijgt op de gemeentefinanciën. Bij de evaluatie in december jl. is besloten om de inzet van de commissie in de huidige vorm te continueren tot en met 2022.

Het evaluatierapport is ter informatie bijgevoegd, evenals de Verordening op de financiële commissie.

Ingevolge artikel 3, lid 4 van de verordening benoemt de commissie uit haar midden de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Dit is een vast agendapunt waarin de wethouder financiën de commissie informeert over de financiële stand van zaken.

Bij dit agendapunt wordt een toelichting gegeven op de Zomerrapportage, waarna het voor de leden van de commissie mogelijk is om hierover technische vragen te stellen.

Voor boekjaar 2022 is op verzoek van de financiële commissie aan Baker Tilly gevraagd om de controle nog 1 jaar voor zijn rekening te nemen, met de wens om de jaarrekeningcontrole begin april plaats te laten vinden.

Per boekjaar 2023 zal opnieuw aanbesteed moeten worden. Hiervan zullen we gebruik maken van het vorige Programma van Eisen, aangevuld met de wens om de jaarrekeningcontrole begin april te plannen (in de zgn. kopgroep). N.a.v. hiervan 2 bespreekpunten:

  1. Wie wil de financiële commissie vertegenwoordigen om samen met onder andere de inkoopadviseur de puntjes op de i te zetten voor het Programma van Eisen? We zijn op zoek naar maximaal 2 personen.
  2. Het is mogelijk om de inschrijvende accountantskantoren in het aanbestedingstraject te vragen om een presentatie te geven over hun controleaanpak. Gevraagd wordt wat de commissie vindt van dit voorstel.
    Dezelfde 2 vertegenwoordigers zullen dan deelnemen aan de presentaties, om deze te beoordelen.