Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Financiële commissie

dinsdag 15 februari 2022

19:30 - 21:30

Locatie
Avegoor
Voorzitter
Martinique Visser

Uitzending

Agendapunten

  1. In bijgaande stukken wordt de commissie geïnformeerd over het effect van de decembercirculaire m.b.t. de te ontvangen Algemene Uitkering ten opzichte van het meerjarenperspectief. In de vergaring zal dit nader worden toegelicht.

  2. In de vergadering van de financiële commissie van 16 december jl. is de Integrale planning P&C 2022 besproken. Naar aanleiding van die bespreking is de planning geactualiseerd.
    In bijgaand memo wordt nog een aantal concrete aandachtspunten aan de commissie voorgelegd.

  3. Bij de start van het traject ‘Doorontwikkeling programmabegroting’ is gekozen voor een groeimodel, waarbij in een interactief proces de meerwaarde van de begroting voor zowel raad, college als organisatie stapsgewijs wordt verbeterend. De volgende stap in 2022 mondt uit in de begroting 2023-2026. In deze memo leest u een voorstel om deze volgende stap vorm te geven.

    Deze memo zal nader worden toegelicht aan de hand van een presentatie memo hierover volgt