Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering deelsessie 2

dinsdag 12 april 2022

19:30 - 21:30

Locatie
Avegoor, Ellecom
Voorzitter
M. Noorland

Uitzending

Agendapunten

 1. Bij dit agendapunt wordt de raad door de portefeuillehouders geïnformeerd over actualiteiten op het gebied van gemeenschappelijke regelingen

 2. De huidige Visie Wonen, Welzijn, Zorg van de gemeente Rheden is vastgesteld in 2016. Inmiddels is er veel veranderd, ook op het gebied waar wonen en zorg elkaar raken. Er moet dus een nieuwe visie komen, die inzoomt op datgene wat zorgdoelgroepen in onze gemeente nodig hebben om goed te kunnen wonen met de juiste zorg.
  Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de kaders en uitgangspunten voor deze nieuwe Woonzorgvisie. Deze zijn samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen en belangenverenigingen opgesteld en beschreven in de startnotitie Woonzorgvisie.

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de startnotitie Woonzorgvisie.

 3. Voor sporthal Theothorne staan diverse omvangrijke onderhoudswerkzaamheden gepland, zowel aan het dak als de vervanging van de huidige cv-ketels. Ook is er geconstateerd dat de huidige tribune niet optimaal gebruikt kan worden en dat de sporthal op dit moment niet voldoende voldoet aan de wettelijke eisen. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een warmteterugwinning in de klimaatinstallatie. Dit had al uitgevoerd dienen te worden.

  Om zowel het onderhoud uit te voeren, de tribune weer volledig te kunnen gebruiken en te voldoen aan de wettelijke eisen is er een renovatie van de sporthal benodigd. Daarbij is er vanuit het gemeentelijke klimaatprogramma vastgesteld om de sporthal te zien als pilot voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Aanleiding hiervoor is de doelstelling van de gemeente Rheden om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dit is onderdeel van de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt om voor alle gebouwen en woningen in heel Nederland CO2-neutraal te zijn in 2050.