Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering deelsessie 2

dinsdag 8 maart 2022

19:30 - 21:15

Locatie
Avegoor
Voorzitter
R. Koekkoek

Uitzending

Agendapunten

 1. Bij dit agendapunt wordt de raad door de portefeuillehouders geïnformeerd over actualiteiten op het gebied van gemeenschappelijke regelingen.

 2. Het algemeen bestuur van de VVGM heeft ingestemd met het voorgenomen besluit tot oprichting van een “Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s" en vraagt de raden van de deelnemende gemeenten of zij wensen of bedenking hebben tegen de oprichting van deze stichting. Deze kunnen uiterlijk 1 april 2022 worden aangeleverd bij het algemeen bestuur van de VGGM.

  Voorgesteld besluit

  1. een positieve zienswijze te geven op het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, conform bijgevoegd concept.
  2. Het college op te dragen de zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

 3. Het Beleidskader Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036 is opgesteld om voor de gemeente Rheden inzicht te geven in de huisvestingsopgave voor zowel basis, speciaal als voortgezet onderwijs. Het huidige huisvestingsplan is in 2015 opgesteld en behoeft daarom een actualisatie.

  Voorgesteld besluit

  Het Beleidskader Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036 'Samen voor een leefbare samenleving' vaststellen.

 4. In het normenkader zijn de van toepassing zijnde externe en interne regelgeving voor de rechtmatigheidscontrole opgenomen. Dit is van belang voor de accountant die in opdracht van de Gemeenteraad jaarlijks onderzoek doet naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening. Het normenkader geeft een overzicht van de wet- en regelgeving waar de gemeente aan moet voldoen.

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van het normenkader rechtmatigheid voor verantwoording en controle van boekjaar 2022.