Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Financiële commissie

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Avegoor, Ellecom

Voorzitter
Marloes van de Kolk
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2

 3. 3.1

  Bij dit agendapunt wordt een toelichting gegeven door de accountant, de heer M. Bekker.

 4. 3.2

  In de vorige vergadering is geïnventariseerd welke onderwerpen volgens de financiële commissie speciale aandacht zouden moeten krijgen van de accountant bij de controle van de jaarstukken. Daarbij werden genoemd:
  - Uitgaven voor het sociale domein (jeugd en Wmo) en
  - Grote infrastructurele projecten, zoals de Oranjebuurt in Dieren

 5. 4

  Bij dit agendapunt wordt een toelichting gegeven door de toezichthouder van de Provincie, de heer G. Mellendijk.

 6. 5

  Bij dit agendapunt informeert de wethouder financiën de commissie over de actuele financiële stand van zaken.

 7. 6

  Eind april ontvangt de commissie de jaarstukken 2023. Gevraagd wordt wie vanuit de financiële commissie wil deelnemen in de werkgroep jaarrekening. 
  Een planning voor deze activiteiten is gedeeld met de leden via de mail.

 8. 7
  Rondvraag en sluiting