Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

dinsdag 12 april 2022

19:30 - 21:45

Locatie
Avegoor, Ellecom
Voorzitter
C. Weijers

Uitzending

Agendapunten

 1. Bij dit agendapunt wordt de raad door de portefeuillehouders geïnformeerd over actualiteiten op het gebied van gemeenschappelijke regelingen

 2. Reinbouw, eigenaar van de locaties, is voornemens om op de locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 te Dieren, zorgcomplexen te realiseren. Het huidige leegstaande kerkgebouw aan Zutphensestraatweg nummer 20 wordt gesloopt en hier is een zorgcomplex met 18 onzelfstandige wooneenheden beoogd. Het plan voor Zutphensestraatweg 40 betreft het niet gerealiseerde gedeelte van het plan Johanneshof (gebouwd rond 2010). De aanwezige historische villa blijft behouden waarbij aan de achterzijde 2 vleugels worden aangebouwd. Dit complex biedt ruimte aan 24 onzelfstandige wooneenheden voor dementerenden. Beide locaties krijgen in het nieuwe bestemmingsplan de bestemming Maatschappelijk-2. Naast de woonfunctie wordt, zowel bij de Zutphensestraatweg 20 als 40, 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en dagactiviteiten aangeboden.

  Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend.
  In de bijgevoegde nota van zienswijzen is te zien hoe met de zienswijzen is omgegaan en of het aanleiding vormt om het plan aan te passen. Enkel waar dit in de Nota van zienswijzen specifiek is gemeld, leiden zienswijzen tot aanpassing van het plan. Een overzicht hiervan is opgenomen in de Nota van wijzigingen.

 3. De raad voorstellen om een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het aanleggen/ realiseren van een dierenbegraafplaats op het erf van de boerderij gelegen aan de Bockhorstweg 8 te Spankeren.
  Bij de dierenbegraafplaats wordt in bestaande bebouwing een ontvangstruimte ingericht en worden parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd.
  Op 23 november 2021 is door de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit plan. Deze ontwerp verklaring heeft te samen met de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022, hierop zijn geen zienswijzen ontvangen.