Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

dinsdag 8 maart 2022

19:30 - 21:45

Locatie
Avegoor
Voorzitter
K. Verspui

Uitzending

Agendapunten

 1. Bij dit agendapunt wordt de raad door de portefeuillehouders geïnformeerd over actualiteiten op het gebied van gemeenschappelijke regelingen.

 2. Het doel van dit voorstel is om een aanvraag GelrePas gelijk te stellen met een aanvraag schoolkostenregeling om zo de drempel tot gebruik van deze laatste regeling te verminderen.

  Voorgesteld besluit

  De Verordening tot wijziging van de Verordening GelrePas vaststellen.

 3. De 10 gemeenten in Centraal Gelderland (Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg en Rozendaal) werken samen in het programma Samen aan Zet aan de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Beschermd wonen is een specialistische Wmo-maatwerkvoorziening voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid of licht verstandelijke beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Vanaf 1-1-2022 wordt de uitvoering van beschermd wonen een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De centrumgemeente constructie, via de gemeente Arnhem, houdt op te bestaan. De gemeenten hebben de opdracht van het rijk de regionale samenwerking te formaliseren in een niet vrijblijvende governance. Vanaf 2023 volgt de financiële doordecentralisatie, alle gemeenten ontvangen een integratie-uitkering beschermd wonen. Het voorstel aan de raad wordt gedaan om nieuwe inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders voor de regionale samenwerking vanaf 2022 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. de regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’ vaststellen als basis voor de regionale samenwerking en transformatie opgave van beschermd wonen naar beschermd thuis;
  2 kennisnemen van bijgevoegd Bestuurlijk akkoord beschermd wonen, waarin afspraken zijn overeengekomen die worden uitwerkt in een meerjarig convenant en regionale
  begroting voor 2022;
  3 de financiële middelen die wij vanaf 2023 van het Rijk ontvangen voor beschermd wonen inzetten voor de uitvoering van de regionale kadernota, te vertalen naar een regionaal uitvoeringsplan en een lokaal uitvoeringsplan voor onze gemeente;
  4 de kadernota bevat het voornemen om de uitvoering van beschermd wonen vanaf 2023 deels onder te brengen bij de MGR Sociaal Domein. Wij verzoeken u om eventuele wensen en bedenkingen hierover aan ons college kenbaar te maken.

 4. Op 10 juni 2020 is door alle gemeenten in Nederland via de VNG ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO), voor zowel Jeugd als voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Eén van de acht afspraken in de NvO is het in regionaal verband opstellen van een regiovisie die door de gemeenteraden wordt vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De regiovisie ‘’Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd wonen – Regio Centraal Gelderland’’ vast te stellen.