Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 25 april 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofman zegt toe dat er voor de zomer een monitor klimaat volgt en dat deze ook wordt gedeeld met de raad.
 3. 2.a
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen het Woonwagenbeleid Rheden 2023.

  Moties

  Titel
  Onderzoek de mogelijkheden

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/66 Woonwagenbeleid 2023-2028 Gemeente Rheden (23.21)
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)
 6. 4.a

  Voorgesteld besluit

  1 Aan de op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven nieuw aan te leggen weg voor het bouwplan van 6 woningen op de semiopenbare ruimte achter het perceel Oversteeg 45 in De Steeg de naam ‘Oud Middachtenhof’ toe te kennen.
  2 Deze nieuwe naamgeving voor deze (semi)openbare ruimte in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

  Amendementen

  Titel
  Meer evenwicht in straatnamen
 7. 4.b

  Moties

  Titel
  Van Oud naar Nieuw 2.0
 8. 4.c
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 9. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  a met inachtneming van het hiervoor gesteld langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, ongewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Rheden 2016, woongebieden, locatie Smidsweg tussen 26 en 28 in Rheden’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPRH03-VA01;
  b de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit, vast te stellen;
  c aan te geven dat gebruik is gemaakt van de ondergrond met bestandsnaam o_NL.IMRO.0275.BPRH03-VA01.dgn;
  d geen exploitatieplan vast te stellen.

 10. 6
  VERVALLEN Naamgeving weg voor nieuw aan te leggen hofje achter het perceel Oversteeg 45 in De Steeg (23.20)
 11. 7

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

 12. 8

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

 13. 9

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

 14. 9.g

 15. 10
  Sluiting