Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 19 december 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Ter Hoeven zegt n.a.v. een vraag van de heer Endeveld toe om in maart te komen met een brief aan de raad met een toelichting op de genomen maatregelen ten aanzien van de organisatie van het NK in relatie tot het masterplan Veluwezoom. De vraag van mevrouw Huertas Mulckhuyse, over de inzet van handhavers zal daarbij worden meegenomen.
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Besluit

  de heer S.W. (Steven) Marshall te benoemen tot raadsvolger.

 4. 3.a
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1 Vast te stellen Nota van zienswijzen behorende bij het besluit tot vaststelling bestemmingsplan Velp Zuid, IJssel District;
  2 Vast te stellen Nota van wijzigingen behorende bij het besluit tot vaststelling bestemmingsplan Velp Zuid, IJssel District;
  3 gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan Velp Zuid, IJssel District, NL.IMRO.0275.BPVZ29-0201
  4 vast te stellen beeldkwaliteitsplan voor het plangebied ter vervanging van het welstandsbeleid

  Besluit

  1 Vast te stellen Nota van zienswijzen behorende bij het besluit tot vaststelling bestemmingsplan Velp Zuid, IJssel District;
  2 Vast te stellen Nota van wijzigingen behorende bij het besluit tot vaststelling bestemmingsplan Velp Zuid, IJssel District;
  3 gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan Velp Zuid, IJssel District, NL.IMRO.0275.BPVZ29-0201
  4 vast te stellen beeldkwaliteitsplan voor het plangebied ter vervanging van het welstandsbeleid

  Moties

  Titel
  Motie Bekijk het eens vanaf de fiets - deel II
  Motie Elke decibel telt
  Motie Regeren is vooruitzien

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/169 IJssel District vaststellen bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en hogere waarden (23.96)

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofstede zegt toe dat de teksten in het bestemmingsplan t.a.v. ‘hemelwaterinfiltratievoorzieningen’ zullen worden aangevuld met het woord ‘waterberging’
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VVD (raadsleden) (3)
  tegen
  Fractie VPR (raadsleden) (2)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen: deFinanciële verordening gemeente Rheden 2024

  Besluit

  vast te stellen: de Financiële verordening gemeente Rheden 2024

  Amendementen

  Titel
  Amendement: Financiële verordening 2024 - Artikel 19
  Amendement: Financiële verordening 2024 - Artikel 6

  Moties

  Titel
  Motie Opnemen activiteiten in programmabegroting

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Klomberg zegt toe dat wanneer lagere tarieven worden toegepast dan de integrale kostprijs overeenkomstig art. 19 lid van de financiële verordening dit gemeld zal worden aan de Raad (bijvoorbeeld in de jaarstukken en tussentijdse rapportages).
 7. 5.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)
  tegen
  Fractie BR (2)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2024 (Verordening hondenbelasting Rheden).

  Besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2024 (Verordening hondenbelasting Rheden).

 8. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (2), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Rheden 2024 (Verordening toeristenbelasting Rheden).

  Besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Rheden 2024 (Verordening toeristenbelasting Rheden).

  Amendementen

  Titel
  Amendement bijstellen toeristenbelasting

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Klomberg zegt mede namens wethouder Ter Hoeven toe dat in de visie op toerisme ook de samenhang tussen de toeristen- en watertoeristenbelasting wordt bezien
 9. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (2), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting Rheden 2024 (Verordening watertoeristenbelasting Rheden).

  Besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting Rheden 2024 (Verordening watertoeristenbelasting Rheden).

  Amendementen

  Titel
  Amendement: bijstellen watertoeristenbelasting
 10. 5.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Moties

  Titel
  Rheden in Verzet
 11. 5.e
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 12. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  1 de reactienota vast te stellen;
  2 het wijkuitvoeringsplan Dieren-West vast te stellen.

  Besluit

  1 de reactienota vast te stellen;
  2 het wijkuitvoeringsplan Dieren-West vast te stellen.

 13. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  de raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief (bijlage 1), te geven op het ontwerpwijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Arnhem en bijbehorende Informatieprotocol ODRA 2024, conform het als bijlage toegevoegde conceptbesluit 'Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem 2023'.

  Besluit

  de raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief (bijlage 1), te geven op het ontwerpwijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Arnhem en bijbehorende Informatieprotocol ODRA 2024, conform het als bijlage toegevoegde conceptbesluit 'Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem 2023'.

 14. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief (bijlage 1), te geven op het ontwerpwijzigingsbesluit Regeling BVO DRAN.

  Besluit

  een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief (bijlage 1), te geven op het ontwerpwijzigingsbesluit Regeling BVO DRAN.

 15. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
  vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Erfgoedverordening Rheden 2017

  Besluit

  vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
  vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Erfgoedverordening Rheden 2017

 16. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen: de Verordening nadeelcompensatie gemeente Rheden 2024

  Besluit

  vast te stellen: de Verordening nadeelcompensatie gemeente Rheden 2024

 17. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  1 Aan de op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven nieuw aan te leggen straten voor het bouwplan van 4 bedrijfsverzamelgebouwen op de (semi)openbare ruimte op het terrein van de voormalige fabriek GS Staalwerken aan de Dr. Langemeijerweg/ Pinkelseweg in Rheden de namen ‘Lot Hagenstraat en Anna Kreuzenstraat’ toe te kennen.
  2 Deze nieuwe naamgeving voor deze (semi)openbare ruimte in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

  Besluit

  1 Aan de op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven nieuw aan te leggen straten voor het bouwplan van 4 bedrijfsverzamelgebouwen op de (semi)openbare ruimte op het terrein van de voormalige fabriek GS Staalwerken aan de Dr. Langemeijerweg/ Pinkelseweg in Rheden de namen ‘Lot Hagenstraat en Anna Kreuzenstraat’ toe te kennen.
  2 Deze nieuwe naamgeving voor deze (semi)openbare ruimte in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

 18. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  voor de verantwoordingsjaren 2023 - 2026 het Controleprotocol 2023 - 2026 voor de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Rheden vast te stellen.

  Besluit

  voor de verantwoordingsjaren 2023 - 2026 het Controleprotocol 2023 - 2026 voor de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Rheden vast te stellen.

 19. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Rheden

  Besluit

  vast te stellen de Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Rheden

 20. 14
  Belastingverordeningen:
 21. 14.a

  Dit agendapunt is behandeld als agendapunt 5a

 22. 14.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening:
  Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting Rheden 2024 (Verordening forensenbelasting Rheden).

  Besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting Rheden 2024 (Verordening forensenbelasting Rheden).

 23. 14.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024 (Verordening rioolheffing Rheden)

 24. 14.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2024 (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden)

  Besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2024 (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden)

 25. 14.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Rheden 2024 (Verordening onroerende-zaakbelastingen Rheden)

  Besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Rheden 2024 (Verordening onroerende-zaakbelastingen Rheden)

 26. 14.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Rheden 2024 (Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Rheden).

  Besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Rheden 2024 (Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Rheden).

 27. 14.g

  Dit agendapunt is behandeld als agendapunt 5b

 28. 14.h
  VERVALLEN
 29. 14.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Rheden 2024

  Besluit

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Rheden 2024

 30. 14.j

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden 2024 (Legesverordening Rheden)

  Besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden 2024 (Legesverordening Rheden)

 31. 15

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

 32. 16

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit conform voorstel.

 33. 17

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

  Besluit

  V.k.a.

 34. 17.d

 35. 17.e

 36. 17.g

 37. 18
  Eindejaarstoespraak nestor van de raad en sluiting