Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 januari 2021

19:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 3.a
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het beleidsplan Openbare Verlichting voor de periode 2021-2030.

  Amendementen

  Titel
  Goede inventarisatie, betere evaluatie
 5. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 6. 4.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie PVDA (3), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie GPRB (2)

  Moties

  Titel
  Yes we can
 7. 5

  Scholengroep Veluwezoom vraagt uw raad om het zittend lid te herbenoemen in de functie van lid van de raad van toezicht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de herbenoeming van het zittend lid als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep Veluwezoom.

 8. 6

  Voor het project Traverse Dieren is voor het treinstation en het noordelijke stationsgebied in 2013 een bestemmingsplan vastgesteld, het bestemmingsplan 'Dieren-Midden, locatie Stationsgebied'. Het is gewenst dit bestemmingsplan te herzien daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  1 de bijlage Nota van zienswijzen vast te stellen, de zienswijzen voor kennisneming aan te nemen zoals aangegeven in de Nota van zienswijzen en het bestemmingsplan
  ongewijzigd vast te stellen;
  2 langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Dieren-Midden herziening locatie
  stationsgebied’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPDM2-VA01;
  3 geen exploitatieplan vast te stellen.

 9. 7

  De Omgevingswet komt eraan. Met de wet wordt het stelsel van ruimtelijke regels voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving volledig herzien. Het bij dit voorstel gevoegde Procesdocument beschrijft op hoofdlijnen de uitgangspunten en ambities voor de lokale invoering van de wet en geeft richting aan de manier waarop we hier in de komende jaren mee aan de slag gaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 10. 8.1

 11. 8.2
  Kennis te nemen van de LTA inclusief lijst van toezeggingen
 12. 8.3
  Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2020
 13. 8.4
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 14. 8.4.3

 15. 8.4.8

 16. 8.4.9

 17. 8.4.10

 18. 8.4.12

 19. 8.4.14

 20. 9
  Sluiting