Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 9 juni 2021

19:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

Agenda voortzetting (geschorste) openbare vergadering van de raad van de gemeente Rheden van dinsdag 8 juni 2021, op woensdag 9 juni 2021, aanvang vergadering 19.30 uur.
De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:59 - C.F. van Eert
  00:00:59 - 00:06:11 - Peter Paul Geelen
 2. 2
  Rondvraag: afgehandeld
 3. 3
  Vaststelling agenda: afgehandeld
 4. 3.a

  00:01:00 - 00:06:11 - Peter Paul Geelen
  00:06:11 - 00:06:12 - C.F. van Eert
  00:06:12 - 00:06:43 - Tim Endeveld
  00:06:44 - 00:06:57 - Peter Paul Geelen
  00:06:57 - 00:07:06 - C.F. van Eert
  00:07:06 - 00:09:55 - Jaap Uijthof
  00:09:55 - 00:09:56 - C.F. van Eert
  00:09:56 - 00:10:28 - Tim Endeveld
  00:10:28 - 00:10:54 - C.F. van Eert
  00:10:54 - 00:11:35 - Tim Endeveld
  00:11:35 - 00:11:42 - C.F. van Eert
  00:11:43 - 00:13:24 - Hendri Witteveen
  00:13:24 - 00:13:29 - C.F. van Eert
  00:13:29 - 00:15:57 - Magda Rook
  00:15:57 - 00:16:03 - C.F. van Eert
  00:16:04 - 00:19:43 - Tim Endeveld
 5. 4

  Het is belangrijk dat de gemeentelijke kaders, uitgangspunten en wensen voor de opwek van (grootschalige) duurzame energie uit wind en zon vastliggen. Hiermee kunnen initiatieven voor windturbines en zonnevelden aan heldere criteria worden getoetst en kunnen de lokale belangen worden geborgd. Dit geldt voor zowel lokale ontwikkelingen als bij (boven)regionale samenwerking op dit gebied, zodat de lokale belangen worden geborgd.
  In het beleidskader Energie en Landschap wordt het speelveld vastgelegd, waarbinnen ruimte is voor de opwek van duurzame energie. Tevens zijn er randvoorwaarden opgenomen hoe we duurzame energie een plek in het landschap kunnen geven met respect voor de bestaande kwaliteiten en waar we deze kwaliteiten mogelijk zelfs kunnen versterken. Het beleidskader Samen Energie Opwekken gaat in op de manier hoe wij initiatieven binnen onze gemeenten willen laten verlopen. Het geeft handvatten en een toetsingskader voor zowel proces- als financiële participatie. Dit beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in wat er van hen wordt verwacht en geeft aan hoe belanghebbenden en andere inwoners moeten worden geïnformeerd en betrokken en hoe zij invloed kunnen hebben op het proces en de besluitvorming.

  Bijlagen

  00:16:34 - 00:19:43 - Tim Endeveld
  00:19:43 - 00:19:49 - C.F. van Eert
  00:19:49 - 00:20:30 - Erik Roumen
  00:20:30 - 00:20:36 - C.F. van Eert
  00:20:36 - 00:22:34 - Joppe Jeroen Ruiter
  00:22:34 - 00:22:37 - C.F. van Eert
  00:22:37 - 00:22:57 - Tim Endeveld
  00:22:57 - 00:22:58 - C.F. van Eert
  00:22:58 - 00:23:04 - Joppe Jeroen Ruiter
  00:23:04 - 00:23:27 - C.F. van Eert
  00:23:27 - 00:24:30 - Lyan van Vliet
  00:24:30 - 00:24:54 - Peter Paul Geelen
  00:24:54 - 00:26:14 - Lyan van Vliet
  00:26:14 - 00:26:23 - C.F. van Eert
  00:26:23 - 00:26:53 - Magda Rook
  00:26:53 - 00:26:54 - C.F. van Eert
  00:26:54 - 00:27:18 - Peter Paul Geelen
  00:27:18 - 00:27:22 - Magda Rook
  00:27:22 - 00:27:45 - C.F. van Eert
  00:36:38 - 00:37:00 - C.F. van Eert
  00:37:00 - 00:40:38 - Dorus Klomberg
  00:40:38 - 00:40:56 - Tim Endeveld
  00:40:56 - 00:40:58 - C.F. van Eert
  00:40:58 - 00:41:47 - Dorus Klomberg
  00:41:47 - 00:41:55 - Tim Endeveld
  00:41:56 - 00:41:58 - C.F. van Eert
  00:41:58 - 00:43:53 - Dorus Klomberg
  00:43:53 - 00:44:41 - Magda Rook
  00:44:41 - 00:44:43 - C.F. van Eert
  00:44:44 - 00:46:03 - Dorus Klomberg
  00:46:03 - 00:46:34 - Tim Endeveld
  00:46:34 - 00:46:36 - C.F. van Eert
  00:46:36 - 00:47:22 - Dorus Klomberg
  00:47:22 - 00:47:23 - C.F. van Eert
  00:47:23 - 00:47:43 - Magda Rook
  00:47:43 - 00:48:32 - Erik Roumen
  00:48:32 - 00:48:35 - C.F. van Eert
  00:48:35 - 00:49:06 - Tim Endeveld
  00:49:06 - 00:49:07 - C.F. van Eert
  00:49:09 - 00:52:31 - Dorus Klomberg
  00:52:32 - 00:52:58 - Tim Endeveld
  00:52:58 - 00:53:00 - C.F. van Eert
  00:53:00 - 00:53:21 - Joppe Jeroen Ruiter
  00:53:22 - 00:53:23 - C.F. van Eert
  00:53:23 - 00:54:04 - Tim Endeveld
  00:54:04 - 00:54:05 - C.F. van Eert
  00:54:05 - 00:55:04 - Erik Roumen
  00:55:04 - 00:55:06 - C.F. van Eert
  00:55:06 - 00:55:38 - Tim Endeveld
  00:55:38 - 00:55:55 - Erik Roumen
  00:55:55 - 00:56:21 - Tim Endeveld
  00:56:22 - 00:56:44 - Peter Paul Geelen
  00:56:44 - 00:56:48 - C.F. van Eert
  00:56:49 - 00:57:14 - Tim Endeveld
  00:57:14 - 00:57:16 - C.F. van Eert
  00:57:16 - 00:57:52 - Hendri Witteveen
  00:57:52 - 00:58:00 - C.F. van Eert
  00:58:00 - 01:01:46 - Dorus Klomberg
  01:01:47 - 01:02:30 - Dorus Klomberg
  01:02:30 - 01:02:54 - Jaap Uijthof
  01:02:54 - 01:03:34 - C.F. van Eert
  01:03:34 - 01:03:37 - Dorus Klomberg
  01:03:37 - 01:04:01 - Magda Rook
  01:04:01 - 01:04:04 - C.F. van Eert
  01:04:04 - 01:04:30 - Dorus Klomberg
  01:04:30 - 01:04:56 - Magda Rook
  01:04:58 - 01:05:17 - Dorus Klomberg
  01:05:21 - 01:07:27 - Dorus Klomberg
  01:07:27 - 01:07:51 - Lyan van Vliet
  01:07:51 - 01:09:03 - Dorus Klomberg
  01:09:03 - 01:09:27 - C.F. van Eert
  01:09:28 - 01:09:48 - Dorus Klomberg
  01:09:48 - 01:10:11 - C.F. van Eert
  01:10:11 - 01:10:15 - Peter Paul Geelen
  01:10:15 - 01:12:25 - C.F. van Eert
 6. 5

  Op 15 september 2020 heeft het college van B&W ingestemd met het voorlopig concept bod van de Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (RES AN, juni 2020) en de reactiememo met wensen en bedenkingen (d.d. 9 september 2020). De wensen en bedenkingen zijn in de raadsvergadering van 8 september 2020 door de gemeenteraad aan het college van B&W meegegeven. In de afgelopen periode is het concept bod met behulp van regionale ateliers en intermezzo’s met (lokale) stakeholders geactualiseerd en verder uitgewerkt in de RES 1.0. In de RES 1.0 doet de regio een zogeheten ‘bod’ waaruit blijkt hoe de betrokken partijen in de regio tot keuzes zijn gekomen voor het op grote schaal opwekken van duurzame energie en de regionale verdeling van (boven-)regionale warmtebronnen.

  01:12:09 - 01:12:25 - C.F. van Eert
  01:12:25 - 01:13:42 - Peter Paul Geelen
  01:13:42 - 01:13:47 - C.F. van Eert
  01:13:47 - 01:15:15 - Jaap Uijthof
  01:15:15 - 01:15:19 - C.F. van Eert
  01:15:19 - 01:16:06 - Hendri Witteveen
  01:16:06 - 01:16:09 - C.F. van Eert
  01:16:09 - 01:19:49 - Magda Rook
  01:19:49 - 01:19:55 - C.F. van Eert
  01:19:56 - 01:20:54 - Hendri Witteveen
  01:20:54 - 01:20:55 - Magda Rook
  01:20:55 - 01:21:02 - C.F. van Eert
  01:21:02 - 01:21:07 - C.F. van Eert
  01:21:07 - 01:21:22 - Peter Paul Geelen
  01:21:22 - 01:21:55 - Magda Rook
  01:21:55 - 01:21:56 - C.F. van Eert
  01:21:57 - 01:22:40 - Erik Roumen
  01:22:40 - 01:22:51 - Lyan van Vliet
  01:22:51 - 01:22:52 - C.F. van Eert
  01:22:52 - 01:24:11 - Jaap Uijthof
  01:24:11 - 01:24:17 - C.F. van Eert
  01:24:17 - 01:24:38 - Tim Endeveld
  01:24:39 - 01:24:44 - C.F. van Eert
  01:24:44 - 01:25:36 - Magda Rook
  01:25:36 - 01:25:40 - C.F. van Eert
  01:25:40 - 01:26:10 - Peter Paul Geelen
  01:26:10 - 01:27:09 - Magda Rook
  01:27:09 - 01:27:46 - Erik Roumen
  01:27:46 - 01:27:52 - C.F. van Eert
  01:27:52 - 01:29:02 - Hendri Witteveen
  01:29:03 - 01:29:12 - C.F. van Eert
  01:29:12 - 01:29:25 - Peter Paul Geelen
  01:29:25 - 01:29:29 - C.F. van Eert
  01:29:29 - 01:29:47 - Tim Endeveld
  01:29:49 - 01:29:58 - C.F. van Eert
  01:30:00 - 01:33:38 - Tim Endeveld
  01:33:38 - 01:33:43 - C.F. van Eert
  01:33:43 - 01:34:26 - Erik Roumen
  01:34:26 - 01:34:30 - C.F. van Eert
  01:34:30 - 01:35:56 - Joppe Jeroen Ruiter
  01:35:56 - 01:36:02 - Tim Endeveld
  01:36:02 - 01:36:04 - C.F. van Eert
  01:36:04 - 01:36:11 - Joppe Jeroen Ruiter
  01:36:11 - 01:36:26 - Tim Endeveld
  01:36:26 - 01:36:28 - C.F. van Eert
  01:36:28 - 01:36:41 - Joppe Jeroen Ruiter
  01:36:41 - 01:37:15 - Tim Endeveld
  01:37:15 - 01:37:17 - C.F. van Eert
  01:37:17 - 01:37:59 - Joppe Jeroen Ruiter
  01:37:59 - 01:38:03 - C.F. van Eert
  01:38:03 - 01:41:26 - Lyan van Vliet
  01:41:26 - 01:42:02 - C.F. van Eert
  01:42:02 - 01:42:12 - Dorus Klomberg
  01:58:09 - 01:58:30 - C.F. van Eert
  01:58:32 - 02:00:41 - Dorus Klomberg
  02:00:41 - 02:01:37 - Jaap Uijthof
  02:01:38 - 02:07:44 - Dorus Klomberg
  02:07:44 - 02:07:45 - C.F. van Eert
  02:07:45 - 02:08:20 - Magda Rook
  02:08:20 - 02:08:54 - Dorus Klomberg
  02:08:54 - 02:09:14 - Magda Rook
  02:09:14 - 02:09:16 - C.F. van Eert
  02:09:16 - 02:10:37 - Dorus Klomberg
  02:10:37 - 02:11:56 - Tim Endeveld
  02:11:57 - 02:12:02 - C.F. van Eert
  02:12:02 - 02:12:53 - Dorus Klomberg
  02:12:53 - 02:12:55 - C.F. van Eert
  02:12:56 - 02:13:38 - Hendri Witteveen
  02:13:38 - 02:13:39 - C.F. van Eert
  02:13:39 - 02:14:26 - Tim Endeveld
  02:14:26 - 02:14:28 - C.F. van Eert
  02:14:28 - 02:15:47 - Erik Roumen
  02:15:47 - 02:16:11 - Tim Endeveld
  02:16:11 - 02:16:32 - Erik Roumen
  02:16:32 - 02:16:34 - C.F. van Eert
  02:16:34 - 02:17:15 - Magda Rook
  02:17:15 - 02:18:35 - Jaap Uijthof
  02:19:04 - 02:19:07 - C.F. van Eert
  02:19:07 - 02:19:17 - Tim Endeveld
  02:19:17 - 02:19:25 - C.F. van Eert
  02:19:25 - 02:20:27 - Dorus Klomberg
  02:20:27 - 02:20:44 - C.F. van Eert
  02:20:44 - 02:21:04 - Bert de Lange
  02:21:04 - 02:21:23 - Tim Endeveld
  02:21:23 - 02:21:36 - C.F. van Eert
  02:21:36 - 02:21:41 - Tim Endeveld
  02:21:41 - 02:21:46 - C.F. van Eert
  02:23:22 - 02:23:51 - C.F. van Eert
  02:23:51 - 02:24:00 - Tim Endeveld
  02:24:00 - 02:24:57 - C.F. van Eert
  02:24:57 - 02:25:12 - Tim Endeveld
  02:25:12 - 02:25:15 - Erik Roumen
  02:25:15 - 02:25:25 - C.F. van Eert
  02:25:25 - 02:25:27 - Joppe Jeroen Ruiter
  02:25:27 - 02:25:29 - C.F. van Eert
  02:25:29 - 02:25:38 - Lyan van Vliet
  02:25:38 - 02:25:47 - C.F. van Eert
  02:25:47 - 02:26:19 - Dorus Klomberg
  02:26:19 - 02:28:06 - C.F. van Eert
 7. 6

  02:26:53 - 02:28:06 - C.F. van Eert