Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 20 april 2021

19:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 4

  • Vaststelling Warmte Transitievisie Rheden
  • Kennis te nemen van het Plan van aanpak “Naar een aardgasvrij Rheden” en de eerste fasering ervan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  • Vaststelling Warmte Transitievisie Rheden
  • Kennis te nemen van het Plan van aanpak “Naar een aardgasvrij Rheden” en de eerste fasering ervan.

  Moties

  Titel
  meedoen met de warmtetransitie is voor iedereen mogelijk
 5. 4.a

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4)
  tegen
  Fractie VVD (5)
 6. 5.a
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  1 Een positieve zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2022 van de VGGM en het college opdragen deze zienswijze ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de VGGM;
  2 een kritische zienswijze geven op de begrotingswijziging 2021;
  3 een positieve zienswijze geven op de voorgestelde resultaatsbestemming 2020.

 8. 7.1

 9. 7.2

 10. 7.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 11. 8
  Sluiting