Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 30 maart 2021

19:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 4. 3.b
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de Beleidsnotitie 'Bouwen op achterterreinen in de gemeente Rheden Beleidsnotitie Bouwen op achterterreinen in de gemeente Rheden'.

 6. 5

  Betreft een herijking van het huidige Regionaal Programma Werklocaties.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GPRB (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie GL (3)

  Voorgesteld besluit

  1 Instemmen met het RPW 2021-2024, in het bijzonder met:
   - de verdeling van de ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen;
   - de verdeling van de ontwikkelruimte voor regionale bedrijventerreinen;
   - de verdeling van de ontwikkelruimte voor XXL-logistiek;
   - de afspraken om te komen tot een duurzame ruimtelijke invulling van de werklocaties in de regio Arnhem-Nijmegen in het kader van de Groene Metropoolregio (pagina 10
  e.v. RPW 2021-2024);
  2 het RPW 2021-2024 medio 2022 te monitoren.

  Moties

  Titel
  Monitoring Regionaal Programma Werklocaties
 7. 5.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 8. 5.a.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Moties

  Titel
  Veilig van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug
 9. 5.b
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 10. 6

  Vanwege een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het perceel Stationsplein 18 in Dieren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  • vaststellen Nota van Zienswijzen, behorende bij het besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, locatie Stationsplein 18’;
  • vaststellen van bestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, locatie Stationsplein 18’;
  • geen exploitatieplan vaststellen.
 11. 7

  Vanwege een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen om de de bewoning van de IJsselstraat 55b en 55c in Velp te regelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  • vaststellen Nota van Zienswijzen, behorende bij het besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Velp, locatie IJsselstraat 51-55’;
  • vaststellen van bestemmingsplan ‘Velp, locatie IJsselstraat 51-55’;
  • geen exploitatieplan vaststellen.
 12. 8

  De grondgebonden melkrundveehouderij aan de Fraterwaard 2, Ellecom heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een jongveestal. Het voorstel is erop gericht dat hier aan kan worden meegewerkt door het afgeven van een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen vanwege afwijking van het bestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  • een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ ten behoeve van de nieuwbouw van een jongveestalop het perceel Fraterwaard 2 te Ellecom;
  • geen exploitatieplan vaststellen.
 13. 9.1

 14. 9.2

 15. 9.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 16. 9.3.2

 17. 9.3.4

 18. 9.3.6

 19. 9.3.7

 20. 9.3.13

  Bewoners hebben via de griffie de gemeenteraad geschreven omdat ze zich niet gehoord voelen door de medewerkers van de gemeente. De gemeenteraad heeft de afhandeling in handen van het college gesteld.

 21. 9.3.16

 22. 9.3.17

 23. 9.3.19

 24. 9.3.21

 25. 10
  Sluiting