Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 22 februari 2022

19:30
Locatie

Statenzaal Provinciehuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de Statenzaal in het Provinciehuis dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 4
  Aanwijzing en beëdiging interim-griffier de heer Engelen
 4. 4.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie D66 (1), Fractie GL (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3)

  Amendementen

  Titel
  Parkeerplaatsen niet definitief afsluiten
  Verbinding met de dorpen

  Moties

  Titel
  Gebiedstafel voor Posbank Rheden
  Nachtafsluiting Nationaal Park Veluwezoom
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (1), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie D66 (1), Fractie GL (3), Fractie PVDA (3)
 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 9. 5.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 10. 6
  Vervallen
 11. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 12. 7.a
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 13. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de verbeteringen van de Recreatiezoneringskaart Veluwe, die behoren bij het concept Recreatiezoneringsplan Veluwe van de Provincie Gelderland. Deze verbeteringen zijn:
  o het aanwijzen van een verandering van zonering van een deel van het Rozendaalse Veld naar zone B (matig intensief recreatief medegebruik).
  o het gelijktrekken van een afwijkende zoneringsvlek in de Beekhuizense bossen. Dit betekent dit deel te veranderen van zone B naar zone C (rustig gebied met exentensief recreatief medegebruik).
  o het gelijk trekken van ons eigendom op Landgoed Beekhuizen qua zonering met de rest van het landgoed, te weten zone B (matig intensief recreatief medegebruik).
  o De zonering van Openluchttheater De Pinkenberg veranderen van zone C naar zone A (intensief recreatief gebruik).

 14. 8.a

  Dit agendapunt stond geagendeerd als bespreekstuk en is op verzoek van fractie D66 behandeld als hamerstuk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 15. 9

  Instemmen met delegatiebesluit in het kader van de invoering Omgevingswet. Delegatiebesluit bevat continuering van bestaande delegatiebevoegdheden van raad naar college. Daarnaast zijn 2 nieuwe delegaties van raad naar college toegevoegd voor een aantal eenvoudige, weinig tot geen impact zijnde gevallen.


  NB
  Vaststelling graag in raad februari 2022

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 16. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 17. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 18. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 19. 12.a

  Moties

  Titel
  Ondersteuning van onze Rhedense ondernemers
 20. 13.1

 21. 13.2

 22. 13.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 23. 13.3.4

 24. 13.3.5

 25. 13.3.6

  Het voorstel heeft als doel het college van B&W en de gemeenteraad kennis te laten nemen van de activiteiten/ resultaten die er zijn behaald in het kader van de internationale samenwerkingsprogramma met de VNG International en Rwanda.

 26. 13.3.7

  Er is een verzoek binnengekomen om mee te werken aan de herziening van het geldende bestemmingsplan om op het achterterrein van de Harderwijkerweg 4 in Laag-Soeren. Initiatiefnemer wil naast de bestaande woning tevens in de bedrijfsgebouwen 2 extra woningen te realiseren. Het realiseren van grondgebonden woningen past niet binnen de bestemming en een herziening van het vigerende bestemmingsplan is noodzakelijk om het plan mogelijk te maken.

 27. 13.3.9

  tijdens de raadsvergadering van 2 november vorig jaar is de raad toegezegd om middels een brief inzage te geven in acties ter verbetering van het contact en communicatie met inwoners vanuit de Toegang.

 28. 13.3.10

  De gemeenteraad heeft op 6 juli 2021 een motie aangenomen (zie bijlage 1) over het vrijlaten van giften voor mensen in de bijstand. Die motie roept het College op:
  • zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vanaf 1 oktober 2021, een vrijstelling in te voeren voor giften tot een bedrag van €1.200 per jaar voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen;
  • deze vrijstelling bekend te maken via de gemeentelijke website, Regiobode en social media.


  Hiermee doen we een voorstel voor beleidsregels voor deze vrijlating van giften. Tevens wordt hierin meegenomen dat de compensatie kinderopvangtoeslag wordt vrijgelaten voor de draagkrachtbepaling van de bijzondere bijstand.

 29. 14
  Sluiting