Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 5 juli 2022

13:00 - 22:00
Locatie

Avegoor, Ellecom

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij deze agenda zijn in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl
De vergadering wordt ‘live’ uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2

  Aan de raad voor te stellen om:

  1. de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) met een overschot van € 2.352.000, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, vast te stellen;
  2. voor pilot doorstroommakelaar € 112.000 te reserveren;
  3. voor re-integratie (inzet van ESF subsidie) € 460.000,00 te reserveren;
  4. voor transformatieplan (sociaal domein) € 150.000,00 te reserveren;
  5. voor verduurzaming sporthal Theothorne € 105.000,00 te reserveren;
  6. voor uitvoering COVID-19 maatregelen € 1.014.000,00 te reserveren;
  7. het resultaat, na bestemming, van € 511.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve.

  De accountantscontrole en het accountantsverslag volgen binnenkort’

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  1. de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) met een overschot van € 2.352.000, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, vast te stellen;
  2. voor pilot doorstroommakelaar € 112.000 te reserveren;
  3. voor re-integratie (inzet van ESF subsidie) € 460.000,00 te reserveren;
  4. voor transformatieplan (sociaal domein) € 150.000,00 te reserveren;
  5. voor verduurzaming sporthal Theothorne € 105.000,00 te reserveren;
  6. voor uitvoering COVID-19 maatregelen € 1.014.000,00 te reserveren;
  7. het resultaat, na bestemming, van € 511.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  De Zomerrapportage 2022 vaststellen en de Begroting 2022 hierop bijstellen.

  Moties

  Titel
  Bezint eer ge begint
 4. 3.a

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie GPRB (2), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie CU (1), Fractie GL (3), Fractie PVDA (4)
 5. 4
  Algemene beschouwingen over Kadernota 2023
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Moties

  Titel
  Achteraf vaststellen resultaatbestemming
  Fysiek en sociaal domein hand in hand met de Fixbrigade
  Opbouw begroting
  Voorkom afschaling Openbaar Vervoer in 2023

  Toezeggingen

  Titel
  Bij de aanpassing van de financiële verordening in de tweede helft 2022/begin 2023 het voorstel mee te nemen om voorstellen voor een resultaatbestemming alleen te doen bij de jaarrekening.
 7. 5.a

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie CDA (1)
 8. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 9. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 10. 5.d

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 11. 5.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 12. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 13. 7

  Met dit voorstel voor zelfbewoningsplicht willen we in de nieuwbouw voorkomen dat woningen die bestemd zijn voor de koopmarkt opgekocht worden door beleggers of ontwikkelaars voor de particuliere verhuur. Mensen die een nieuwbouwwoning kopen worden verplicht deze zelf te gaan bewonen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Toezeggingen

  Titel
  De zelfbewoningsplicht te zullen evalueren en een voorstel tot heroverweging over 4 jaar aan de raad voor te leggen.
 14. 8

  Met deze doelgroepenverordening geven we mensen met een laag of midden inkomen meer kans op een sociale of middeldure huurwoning.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 15. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Toezeggingen

  Titel
  Samen met de inwoners de knelpunten te inventariseren en een analyse daarvan met een uitwerking van te nemen maatregelen per deelgebied ter kennis te brengen van de raad.
 16. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Moties

  Titel
  Dynamische uitvoering en opstelling

  Toezeggingen

  Titel
  T22/12 Beheer Stationsliften
 17. 12
  Sluiting